1. Quy mô: 8 ha
 2. Sản Phẩm: Tổng số lượng sản phẩm: 328 căn
  + Mini Hotel: 25 căn
  + Nhà phố thương mại (SHOPHOUSE): 303 căn
  + Dãy A: 25 căn
  + Dãy B: 53 căn
  + Dãy C: 56 căn
  + Dãy D: 50 căn
  + Dãy E: 67 căn
  + Dãy F: 77 căn
 3. Club House: Club House Rosada
 4. Tiểu công viên nội khu: 6 Tiểu công viên nội khu
  + Rosada Park A
  + Rosada Park B
  + Rosada Park C
  + Rosada Park D
  + Rosada Park E
  + Rosada Park F
 5. Chi tiết sản phẩm: UNIT TYPE A (MINI HOTEL)
  – Kích thước lô đất: 6,5m x 27m
  – Kích thước xây dựng: 6,5m x 18m
  – Chiều cao: 5 tầng + tum
  UNIT TYPE B1 (SHOPHOUSE ĐẠI LỘ)
  + Kích thước lô đất: 6,5m x 24m
  + Kích thước xây dựng: 6,5m x 18m
  + Chiều cao: 4 tầng + tum
  UNIT TYPE B2 (SHOPHOUSE ĐẠI LỘ)
  + Kích thước lô đất: 6,5m x 24m
  + Kích thước xây dựng: 6,5m x 18m
  + Chiều cao: 5 tầng + tum
  UNIT TYPE C1 (SHOP NỘI KHU)
  + Kích thước lô đất: 6,5m x 18m
  + Kích thước xây dựng: 6,5m x 13m
  + Chiều cao: 3 tầng + tum
  UNIT TYPE C2 (SHOP NỘI KHU)
  + Kích thước lô đất: 6,5m x 18m
  + Kích thước xây dựng: 6,5m x 13m
  + Chiều cao: 4 tầng + tum